Over Vintis

Een onafhankelijk installatietechnisch ingenieursbureau voor gebouw- en gebruikersinstallaties. Wij zijn vindingrijk in het realiseren van gebouwen met een fijn binnenklimaat, die goed presteren op het gebied van duurzaamheid. Onze klanten zijn projectontwikkelaars, onderwijs- en zorginstellingen en woningbouwcorporaties. Wij denken vanaf het begin van het ontwerpproces mee met architect of projectbureau. In een vroeg stadium adviseren we over de efficiency van het totaal aan installaties. Zo komen we tot ingenieuze oplossingen die servicekosten, energie en water besparen.

Missie

Wij creëren installatie-arme gebouwen waar mensen comfortabel werken. Wij onderzoeken wat de precieze behoefte van de opdrachtgever is. Dit leidt tot een aantal ontwerpen, die we doorrekenen met innovatieve tools voor gebouwmodellering. Zo komen we tot een oplossing met lage levensduurkosten en een lage milieubelasting.

Visie

Wij hebben een voortrekkersrol op het snijvlak van installatietechniek, architectuur en gebouwinrichting. We realiseren gebouwen die een topprestatie leveren op het gebied van comfort en duurzaamheid. Zo helpen we om de bebouwde omgeving van Nederland te verduurzamen.

Ontwikkeling

Wij geloven in talentontwikkeling. We zetten onze mensen in op het gebied waar hun kracht ligt. Dit merken onze opdrachtgevers tijdens projecten: onze mensen werken effectief en met plezier.

Wij hebben gecertificeerde energieconsulenten in dienst: BREEAM-NL Nieuwbouw experts. We zijn al jarenlang ontwerpend adviseur bij aansprekende projecten. Zo won de nieuwbouw van Lyceum Schravenlant Schiedam de Award Duurzame Architectuur. Wij ontwierpen hiervoor als installatieadviseur het duurzame installatieconcept.

Algemene voorwaarden

Vintis Installatieadviseurs BV hanteert De Nieuwe Regeling 2011 als haar algemene voorwaarden bij de uitvoering van al haar werkzaamheden. Een exemplaar van de DNR 2011 is via de onderstaande link te downloaden.

Privacyverklaring

Privacyverklaring website Vintis installatieadviseurs.

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen en hoe daarmee omgegaan wordt. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Op onze website vindt u de geldende versie van de Privacyverklaring website Vintis installatieadviseurs.